Adresa: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 257. Telefón: (+36) 94 338-861 | Mobil: (+36) 30 601-3671 | E-mail
Magyar MAGYAR Deutsch DEUTSCH English ENGLISH Slovak SLOVENSKY
NIEČO O NÁS
NA©A TAJOMNÁ ZÁHRADA
SLU®BY
OKOLIE
CENY
PRIATELIA
KONTAKT

SLU®BY

Naąim hos»om ponúkame nasledovné bezplatné sluľby:
 • Uvítací prípitok
 • parkovanie zabezpečené vo dvore
 • garáľ pre motocykle a bicykle
 • moľnosti grilovania
 • rôzne koreniny a liečivé byliny
 • detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkou a stenou na lezenie
 • moľnos» pohybova» sa medzi domácimi zvieratami
 • čo sa týka sezónnych prác v záhrade, máte moľnos» ich sledova» prípadne sa zapoji» do činnosti
 • vieme poradi» pri plánovaní váąho programu - ąport, wellness, kozmetika
 • k dispozícii budete ma» turistické mapy
 • typy na výlety
 • rozsiahla literatúra o pamätihodnostiach a zaujímavostiach v naąom okolí
Naąa ponuka za výhodné ceny:
 • Raňajky
 • Gurmánske ąpeciality
 • Ochutnávka vín
 • Organizovanie detských programov
 • Lukostreµba
 • Poľičovňa bicyklov
 • Turistické výlety so sprievodcom
 • Transfer z viedenského letiska
Moľnos» "bed & breakfast" ponúka cenovo výhodnejąiu alternatívu oproti hotelom či penziónom.
Po príjemnom a zdravom spánku v tichom prostredí Vás budú čaka» bohaté raňajky s domácimi lahôdkami. Ochutnáte domáce lekváre, kompóty, koláče, alebo kvalitnú pálenicu.

Ak by ste mali záujem maximálne si oddýchnu» a vychutna» si vidiecky ľivot, v doobedňająích alebo poobedňająích hodinách sa vieme postara» o vaąe deti.

Máme pre nich pripravené rôzne hry, kreatívne činnosti z papiera, slamy, listov stromov, ako to eąte robievali naąi starí či prastarí rodičia.

Sme pripravení Vám splni» akúkoµvek poľiadavku, a preto neváhajte sa na nás obráti» s čímkoµvek, čo by dopomohlo spríjemni» váą pobyt u nás.

V prípade, ľe by bol náą vidiecky dom obsadený, odporučíme Vám naąich priateµov.

 
 
NIEČO O NÁS   NA©A TAJOMNÁ ZÁHRADA   SLU®BY   OKOLIE   CENY   PRIATELIA   KONTAKT
Set as homepage | Add to favourites | Recommend in e-mail | Copyrights
Copyright © 2010. Chalupa pri starom smreku. All rights reserved.
www.ysolutions.hu